Gospodarka w gminie

Ponad połowę powierzchni gminy stanowią użytki rolne, co sprawia, że rolnictwo jest jedną z najlepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki na tym terenie.

Gmina posiada także duży potencjał turystyczno-rekreacyjny dzięki atrakcyjnemu położeniu na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej. Stosunkowo niewielkie przekształcenie środowiska naturalnego i obecność malowniczych stawów, w których można spotkać rzadkie gatunki ryb, np. miętusa czy pstrąga tęczowego, a także raka, stanowią niewątpliwy walor tego regionu.

W ciągu najbliższych lat priorytetem jest poprawa infrastruktury technicznej,  budowa nowych dróg, modernizacja istniejących, ale także promocja gminy jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego do życia, co przełoży się na wzrost liczby mieszkańców. Będzie to generować zapotrzebowanie na usługi budowlane i wykończeniowe.

Władze dbają o systematyczne uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje, a także opracowują system ulg i zachęt dla inwestorów.